Doelstelling
    Geschiedenis
    Hoogleraren
Organisatie
    Bestuur
    Comité van Aanbeveling
Activiteiten
    Ere-perspenning
    Sautijn Kluitlezing
    Ton Schuurmansfonds

		
    Adresgegevens	

		
	
	
		
    Adresgegevens

stichting Groninger Studie Journalistiek
Postbus 60
9700 MC Groningen
Nederland

Postgiro: 5931620
KvK Groningen: 41011609

Website GSJ:
http://www.gsj.nl/

Secretariaat:
Van Boendalestraat 10
9752JX Haren
Tel: 050 - 5348970

Opmerkingen of vragen
E-mail: info@gsj.nl

 

© Copyright 2008