Doelstelling
    Geschiedenis
    Hoogleraren
Organisatie
    Bestuur
    Comité van Aanbeveling
Activiteiten
    Ere-perspenning
    Sautijn Kluitlezing
    Ton Schuurmansfonds

		
    Adresgegevens	

		
	
	
		
    Bestuur

drs. P. Sijpersma, voorzitter,
mr. D.T. Dalmolen, secretaris/penningmeester,
prof. dr. H. Renner,

 

© Copyright 2008