Bestuur

drs. P. Sijpersma, voorzitter,
mr. D.T. Dalmolen, secretaris/penningmeester,
prof. dr. H. Renner,