Doelstelling

"Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een universitaire opleiding in de journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het bewaken van de kwaliteit van zowel opleiding als onderzoek." (art.2 stichtingsakte)