Doelstelling
    Geschiedenis
    Hoogleraren
Organisatie
    Bestuur
    Comité van Aanbeveling
Activiteiten
    Ere-perspenning
    Sautijn Kluitlezing
    Ton Schuurmansfonds

		
    Adresgegevens	

		
	
	
		
    Doelstelling

"Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een universitaire opleiding in de journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het bewaken van de kwaliteit van zowel opleiding als onderzoek." (art.2 stichtingsakte)

 

© Copyright 2008