Geschiedenis

De stichtingsakte wordt verleden op 10 januari 1989; de oprichtingsvergadering vindt plaats op 31 januari 1989. Het eerste bestuur wordt gevormd door de heren Schuurmans (voorzitter), Wiese (secretaris), Dalmolen (penningmeester), prof. dr. Bosscher, prof. dr. Tromp en dr. Renner. Uitgegeven wordt de brochure "Pleitnota", geschreven door dr. H. Renner en K. Wiese.

Op 12 december 1989 neemt het bestuur van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen het initiatief van de stichting GSJ over. De driejarige Afstudeerrichting Journalistiek, ondergebracht bij het Instituut voor Geschiedenis van de Faculteit der Letteren, gaat per 1 september 1991 van start; de GSJ bekostigde de technische inrichting van een redactielokaal in het Harmoniegebouw van de universiteit. Samen met de coordinator van de Afstudeerrichting formuleert de GSJ in 1993 een "Aanzet tot wetenschappelijk onderzoek naar journalistiek, nieuws en nieuwsmedia aan de Rijksuniversiteit Groningen". Op 31 mei 1995 is Helene Butijn de eerste die de Afstudeerrichting (gecombineerd met de studie geschiedenis) voltooid.
Het tienjarig bestaan van de stichting werd gevierd bij de officiŽle opening van de postdoctorale opleiding radio- en tv-journalistiek op 15 september 1999.