Hoogleraren

Per 1 september 1992 benoemt het College van Bestuur van de universiteit drs. M.L. Snijders tot eerste hoogleraar in de journalistiek (in het bijzonder in de nieuwsgaring, -selectie en -presentatie) in ons land. De GSJ, die prof. Snijders kandideerde, draagt bij in de kosten van de leerstoel van 1993 tot en met "vooralsnog" 1997. Prof. Snijders aanvaardt het ambt met de oratie "De voorspellende journalist" op 20 april 1993. Op 16 april 1996 gaat hij met emeritaat met het afscheidscollege "Publieksjournalistiek een stap te ver". Prof Snijders overlijdt op 16 maart 1997.

Op 22 november 1995 wordt drs. H. Lockefeer (eveneens kandidaat gesteld door de GSJ) benoemd tot zijn opvolger per 1 april 1996. De GSJ draagt bij in de kosten van de leerstoel. Prof. Lockefeer aanvaardt het ambt met de oratie "Een krant met karakter, enkele opmerkingen over identiteit en verscheidenheid" op 18 juni 1996.

Prof. Lockefeer neemt op 30 mei 2006 afscheid als hoogleraar. Hij is op 9 februari 2007 overleden. Prof. mr. Marc Chavannes volgt prof. Lockefeer op. Hij houdt op 6 februari 2007 zijn oratie onder de titel ‘iMedia: nieuwe journalistiek, nieuw burgerschap?’