Sautijn Kluitlezing

De GSJ organiseerde sinds 1994 samen met de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen tweejaarlijks de Mr W.P. Sautijn Kluitlezing, ter herinnering aan de pionier van de Nederlandse persgeschiedenis mr. Willem Pieter Sautijn Kluit (1838-1894).

De eerste lezing, werd gehouden door de Amsterdamse journalist Gerard Mulder op 19 september 1994, de honderdste sterfdag van Sautijn Kluit. De titel van zijn lezing luidde: "Ankeiler: oorlog. De rol van de pers bij de verwerking van de bezetting".

De tweede lezing werd gehouden op 19 september 1996 door prof. Kees Fens en was getiteld: "Een hand van de dichter. Wie heeft de criticus nodig. De ontwikkeling van de literaire kritiek in de Nederlandse dagbladpers".

De derde lezing, gehouden op 17 september 1998 door dr. Koos van Weringh, was getiteld "Honderd jaar getekend tegenwicht. De politieke prent in de Nederlandse pers."

De vierde lezing werd gehouden op 21 september 2000 door Jan Bank, hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden en was getiteld: "De journalist op een leerstoel. Tweehonderd jaar hoofdartikelen".

Op 30 oktober 2002 was het de beurt aan Henk Hofland, dť journalist van de 20e eeuw in Nederland, om de vijfde editie van de W.P. Sautijn Kluitlezing te verzorgen. In een volle aula van het Academiegebouw van de Groninger universiteit sprak hij over 'De pers in een tijdperk van ingrijpende verandering'.

In 2004 besloot het bestuur van de GSJ de lezingencyclus na 10 jaar te beŽindigen.