Doelstelling
    Geschiedenis
    Hoogleraren
Organisatie
    Bestuur
    Comité van Aanbeveling
Activiteiten
    Ere-perspenning
    Sautijn Kluitlezing
    Ton Schuurmansfonds

		
    Adresgegevens	

		
	
	
		
    Ton Schuurmansfonds

Per 1 september 1997 stelt de GSJ het "Ton Schuurmans Fonds" in ter blijvende nagedachtenis aan haar mede-oprichter en eerste voorzitter, de heer A.A.M. Schuurmans, die op 25 juli 1997 overleed. De heer Schuurmans trad op 6 mei 1997 af als voorzitter en werd door de GSJ onderscheiden met de ere-perspenning.
Uit dit fonds, dat door de GSJ wordt beheerd, kan jaarlijks een stipendium van maximaal € 2500,- (tweeduizendvijfhonderd euro) worden verstrekt aan een student van de Afstudeerrichting Journalistiek die een stage gaat lopen bij een dagblad of persbureau in het buitenland. Een jury zal de gemotiveerde aanvragen voor een stipendium beoordelen.
Basis voor het fonds vormen de giften, die de GSJ ontving naar aanleiding van de uitvaart van de heer Schuurmans. De GSJ werft donaties voor blijvende voeding van het fonds.

 

© Copyright 2008